• Odbory

   Čo môžete študovať na našej škole
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • Druhé kolo prijímacieho konania
    • Máš výučný list a chceš MATURITU ?
    • 19. 3. 2018
    • 2 ročné nadstavbové štúdium

     (dennou i externou formou)

     6421 L Spoločné stravovanie

     6403 L Podnikanie v remeslách a službách

    • Čítať viac
    • Si nevyučený a podnikáš v odbore?
    • 19. 3. 2018
    • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

     Získaj výučný list externou formou aj popri zamestnaní. 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár

     Absolventi získajú výučný list. dĺžka štúdia:

     • 1 rok – pre žiakov, ktorí už majú maturitu alebo iný výučný list (títo žiaci študujú len odborné predmety)
     • pre žiakov,
    • Čítať viac
    • Zápis do 1. ročníka denného štúdia
    • 2. 5. 2018
    • Zápis prijatých uchádzačov do prvého ročníka denného štúdia sa uskutoční

     14. mája 2018, o 8.00 na sekretariáte riaditeľa školy (miestnosť č. 34)

     Pri zápise predloží zákonný zástupca žiaka preukaz totožnosti a zápisný lístok žiaka potvrdený riaditeľom ZŠ, ktorú žiak/žiačka v školskom roku 2017/2018 navštevuje.

    • Čítať viac
  • Prijímacie konanie

   Denné štúdium bezplatne a bez prijímačiek.
  • Zvonenia

   Nedeľa 19. 8. 2018