• Učitelia

    • Bc. Monika Alaxinová
    • Bc. Monika AlaxinováMajster
     alaxinova@gastroskola.sk
    • Mgr. Miriam Glabová Dúbravcová
    • Mgr. Miriam Glabová DúbravcováUčiteľ
     Triedny učiteľ: III.M
     dubravcova@gastroskola.sk
    • Mgr. Pavol Jurčo
    • Mgr. Pavol JurčoUčiteľ
     Triedny učiteľ: II.A
     jurco@gastroskola.sk
    • Mgr. Andrej Nagaj
    • Mgr. Andrej NagajUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.A, II.S
     nagaj@gastroskola.sk
    • Ing. Ctibor Pilch, PhD.
    • Ing. Ctibor Pilch, PhD.Učiteľ
     pilch@gastroskola.sk
    • Mgr. Edita Šötétová
    • Mgr. Edita ŠötétováUčiteľ
     Triedny učiteľ: I.S
     sotetova@gastroskola.sk
    • Eva Švitka
    • Eva ŠvitkaTajomník
     skola@gastroskola.sk
    • Ing. Jarmila Tiefenbacherová
    • Ing. Jarmila TiefenbacherováRiaditeľ
     tiefenbacherova@gastroskola.sk
    • Bc. Melinda Vaneková
    • Bc. Melinda VanekováMajster
     mvanekova@gastroskola.sk
    • Bc. Vlasta Vaneková
    • Bc. Vlasta VanekováMajster
     vanekova@gastroskola.sk