• Novinky

     • Deň otvorených dverí
      • Deň otvorených dverí

      • Srdečne pozývame rodičov, žiakov a záujemcov o štúdium na našej škole na

       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

       Okrem deviatakov radi privítame aj žiakov ôsmych ročníkov

       23. novembra 2018

       v čase 10.00 - 13.00 h

       ČO VÁS ČAKÁ ?

       • prehliadka priestorov školy
       • informácie o možnosti štúdia
       • ukážka jedál a prestierania na tému: „Jesenné variácie“
       • niečo na ochutnanie

        

       Ako sa k nám dostanete?

       Autobusom č. 75, trolejbusom č. 201,202 zastávka „Komárovská“ LIDL.

       Autobusmi č. 78, 87 zastávka „Stavbárska“.

     • Duálne vzdelávanie
      • Duálne vzdelávanie

      • DUÁLNY SYSTÉM VZDELÁVANIA – KOMBINÁCIA TEÓRIE A PRAXE

        

       Duálne vzdelávanie je: 

       Duálne vzdelávanie predstavuje spojenie  teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole  s praktickým vyučovaním priamo  u zamestnávateľa.

        

       Výhody duálneho vzdelávania:

       ·moderná forma štúdia

       ·platená prax

       ·dopravné a stravné

       ·nenahraditeľné skúsenosti

       ·garancia pracovného miesta  

       ·1 týždeň v škole teoretická príprava, 1 týždeň na prevádzke praktické vyučovanie 

        

       Zmluvní zamestnávatelia na školský rok 2018/2019:

       Hotel Mama's

        

       Ďalšie informácie o systéme duálneho vzdelávania www.dualnysystem.sk

     • Máš výučný list a chceš MATURITU ?
      • Máš výučný list a chceš MATURITU ?

      •  

       2 ročné nadstavbové štúdium

       (dennou i externou formou)

       6421 L Spoločné stravovanie

       6403 L Podnikanie v remeslách a službách

     • Si nevyučený a podnikáš v odbore?
      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

       Získaj výučný list externou formou aj popri zamestnaní. 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár

       Absolventi  získajú  výučný list. dĺžka štúdia:

       • 1 rok – pre žiakov, ktorí už majú maturitu alebo iný výučný list (títo žiaci študujú len odborné predmety)
       • pre žiakov, ktorí už daný odbor  začali študovať  v dennej forme ale štúdium neukončili, určí dĺžku štúdia riaditeľ školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka UO.

       Poplatok za štúdium: 500€ celý ročník, 250€ len odborné predmety

       Viac info na 0917 638 732