• Novinky

      • Prijímame žiakov na šk. rok 2018/19

      • V školskom roku 2018/2019 prijímame žiakov do učebného odboru

       • čašník 6444 H
       • kuchár 6445 H

       BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK !

       Podmienkou prijatia je ukončenie 9. ročníka

       Štúdium je BEZPLATNÉ !

      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

       Získaj výučný list externou formou aj popri zamestnaní. 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár

       Absolventi  získajú  výučný list. dĺžka štúdia:

       • 1 rok – pre žiakov, ktorí už majú maturitu alebo iný výučný list (títo žiaci študujú len odborné predmety)
       • pre žiakov, ktorí už daný odbor  začali študovať  v dennej forme ale štúdium neukončili, určí dĺžku štúdia riaditeľ školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka UO.

       Poplatok za štúdium: 500€ celý ročník, 250€ len odborné predmety

       Viac info na 0917 638 732

      • Máš výučný list a chceš MATURITU ?

      •  

       2 ročné nadstavbové štúdium

       (dennou i externou formou)

       6421 L Spoločné stravovanie

       6403 L Podnikanie v remeslách a službách