• Novinky

     • Končíš 9. ročník?
      • Končíš 9. ročník?

      • V šk. roku 2020/2021 otvárame:

       3 ročné učebné odbory - kuchár, čašník

        

       Bez prijímacej skúšky

       Štúdium je bezplatné

        

       Bližšie informácie na: skola@gastroskola.sk, 02 45 24 87 99. 0917 638 732