• Prijímacie konanie

    • externé štúdium

     V školskom roku 2018/2019 otvárame tieto odbory nadstavbového štúdia:
     • 6421 L spoločné stravovanie
     • 6403 L podnikanie v remeslách a službách

     Prijatí budú uchádzači, ktorí získali stredné odborné vzdelanie (výučný list)
     a v súlade s Vyhláškou č.113/2012 Z. z. MŠVV a Š SR môžu pokračovať
     v nadstavbovom štúdiu v jednom z vyššie uvedených študijných odborov.

     Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať alebo vyplňte prihlášku.