• Ponuka štúdia

    • Externé štúdium - výučný list

    • CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

     Externá forma štúdia:
     6445 H Kuchár, 6444 H čašník, servírka

     absolventi  získajú  výučný list
     dĺžka štúdia:
     - 1 rok - pre žiakov, ktorí už majú maturitu alebo iný výučný list (títo žiaci študujú len odborné predmety)
     - pre žiakov, ktorí už daný odbor  začali študovať  v dennej forme ale štúdium neukončili, určí dĺžku štúdia riaditeľ školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka UO.

     Poplatok za štúdium:
     500€ 

     Viac info na 0917 638 732